Nieuws

December 2022 Lichtboxen Laarbeek

Net voor de Kerstvakantie startte hebben leerlingen van het Commanderij College gewerkt met onze E learning. Dit was tijdens een projectweek, waarbij ook het onderwerp (zwerf) Afval ruimschoots aan bod is geweest.
Er werd ook een hele dag buiten zwerfafval opgeruimd in de woonwijk aangrenzend aan het schoolterrein van de locatie ‘De Laarbeecke’ in Beek en Donk. De begeleidende docenten waren verbaasd en ook wel een beetje geschokt hoeveel zwerfafval er buiten lag.

We merken dat ook VO scholen en hun docenten kennis over afval en circulaire economie steeds belangrijker gaan vinden. De lesmodules via de e-learning van Groen4Life geven een mooie aanvulling op de vakken biologie, aardrijkskunde en burgerschap bijvoorbeeld.

Als klapstuk is er door onze collega Petra Downs en haar collega’s Jorg Duitsman en Maurits Brock weer een prachtige lichtbox kerstboom gebouwd.
Die staat te pronken tot 13 januari 023 in het gemeentehuis van Gemeente Laarbeek aan de Koppelstraat in Beek en Donk.