Cursus
Cursus

Educatie Bezoek (KLIEN IT)

De educatiebezoeken van KLIEN IT kunnen op twee manieren uitgevoerd worden: 1. Live educatiebezoeken. of; 2. Digitaal educatiebezoek met audio wanneer een live educatiebezoek niet mogelijk is op de KLIEN IT school. Met deze presentaties worden diverse opdrachten uitgelegd en krijgt de leerkracht toelichting om de onderwerpen zelf te behandelen in haar/zijn les. Wil je […]

Cursus
Cursus

Workshop Prullenbak 2022

In deze leskaart gaan de leerlingen een ontwerp maken voor een prullenbak met bodemdiertjes. Er worden verschillende 2D technieken gebruikt hiervoor. Het winnende ontwerp wordt uiteindelijk via een wrap techniek aangebracht op een prullenbak, die op het schoolplein komt het staan. Eenzelfde exemplaar komt ook in het centrum van de stad te staan. Deze leskaart […]

Cursus
Cursus

Workshop Prullenbak

In deze leskaart gaan de leerlingen een ontwerp maken voor een prullenbak. Er worden verschillende 2D technieken gebruikt hiervoor. Het winnende ontwerp wordt uiteindelijk via een wrap techniek aangebracht op een prullenbak, die op het schoolplein komt het staan. Eenzelfde exemplaar komt ook in het centrum van de stad te staan. Deze leskaart is een […]

Cursus
Cursus

Wijkschoonmaakactie (WSA)

Om bij te dragen aan een schone leefomgeving zonder zwerfafval kun je als school (of organisatie) meedoen aan een jaarlijkse wijkschoonmaakactie. Hiervoor stellen gemeenten de benodigde gereedschappen en middelen kosteloos beschikbaar, waaronder: knijpstokken, veiligheidshesjes en eventuele andere gereedschappen. Groen4Life verzorgt voorafgaand aan deze actie een presentatie op locatie over (zwerf) afval. Na afloop ontvangt de […]

Cursus
Cursus

Duurzame Toekomst

Inleiding Tijdens deze lessen gaan we 3 onderwerpen bespreken die belangrijk zijn in een stad van de toekomst. Een duurzame leefstijl, mobiliteit & vervoer en een groene stad worden uitgediept. Ook zoomen we in op onze eigen stad of dorp. Vervolgens gaan de leerlingen brainstormen en ideeën uitwisselen over hoe hun duurzame stad van de […]

Cursus
Cursus

Duurzaam Bouwen

Inleiding We gaan in 3 lessen duurzaam bouwen behandelen, waarom het nodig is om op een duurzame manier te bouwen en wat de alternatieven zijn vergeleken met de huidige bouwmethodes. De leerlingen leren • Wat houdt het begrip duurzaamheid in. • Wat zijn duurzame alternatieve bouwmaterialen. • Samen een duurzame leefomgeving te ontwerpen. • Een […]

Cursus
Cursus

Water

Inleiding Ons water wordt door verschillende oorzaken bedreigd; in 4 lessen gaan we meer leren over vervuiling van water door de industrie. Ook zoomen we in op effecten van klimaatverandering op water. We bespreken droogte en wateropvang. Dit leren via een ontwerpwedstrijd. In de laatste les gaan we op zoek naar duurzame oplossingen. Want de […]

Cursus
Cursus

Voedselverspilling

Inleiding Onnodig eten en drinken weggooien is zonde voor het milieu en ook voor je portemonnee. Omdat het meestal ongemerkt gaat en in kleine porties kun je voedselverspilling niet zo snel herkennen. In de lessen laten we zien hoe het anders kan. We gaan in 3 lessen onderzoeken en leren wat de oorzaak is van […]

Cursus
Cursus

Afval

Inleiding De natuur kent geen afval, afval is een menselijke uitvinding. Inmiddels is er zoveel afval dat dit schade geeft voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we onze afvalberg verminderen en ook ons afval goed scheiden. Dit om er later weer nieuwe producten van te kunnen maken. De leerlingen leren • Waarom […]

Cursus
Cursus

Grondstoffen

Inleiding We gaan in 3 lessen, grondstoffen behandelen, wat zijn ze, wat hebben ze te maken met klimaat verandering en de vervuiling van de aarde. En hoe kun je beter met grondstoffen omgaan? Plus wordt het 3R principe uitgelegd. De Leeringen leren • Kennismaken met diverse soorten grondstoffen. • Effecten van klimaatverandering op de grondstoffen. […]